Visie & Missie

Onze visie is gebaseerd op de overtuiging dat elk kind en elke volwassene beschikt over het vermogen om zich goed te voelen. Ook geloven wij dat bereidheid van de ouders om naar zichzelf te kijken, een positieve werking kan hebben op het kind. Onze wens is dat ouders en kinderen in liefde samenleven, zowel met zichzelf als met elkaar.

Centraal in onze visie staan:
  • het sociaal-emotioneel welzijn van het kind
  • de interactie tussen ouders en kind en het gezin als geheel
  • het versterken van zelfverbinding en zelfvertrouwen
  • deskundige en professionele begeleiding
Het is onze missie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gelukkige kinderen. 
© De kindercoaches. De algemene voorwaarden, privacy verklaring en informatie over klachtenafhandeling kunt u hier downloaden.