Nieuwswoensdag 18 juli 2018
Workshop 'Kinderen Ont-lasten - Een Systemische Kijk op Kind & Gezin' - VOL

Kinderen nodigen volwassenen uit om onverwerkte emoties, gemis en verlangens opnieuw onder ogen te zien en aan te gaan. Echter in welke mate zijn ouders zich hiervan bewust? Als volwassenen dat inzien, hoe bevrijdend is het voor zowel ouder als kind, als mijn en dijn op hun plek vallen? Andermans lasten zijn immers niet 'oplosbaar'. Omgekeerd zou je kunnen zeggen: 'als we de issues van kinderen niet opgelost krijgen...sjouwen zij misschien met de last van een ander?'

Het is daarom van belang duidelijk te krijgen: 'Wat is van de ouders?' Wat zijn hun thema’s? Wat hebben zij op te pakken? Wat hebben zij los te laten? Wat pakken zij op dat niet van hen is? Wat laten zij liggen dat wel van hen is? Met welke lasten sjouwen zij en horen die ook daadwerkelijk bij hen? Essentiële vragen, vooral ook als er kinderen in het spel zijn. Want niet genomen gevoelens komen gemakkelijk tussen ouders en kinderen in te staan.

Deze ochtend workshop is gericht op ervaren. Je wordt je gewaar hoe een systemische kijk op het gezin, ouder en kind meer vrij maakt. Je vergaart bewustzijn over hoe projectie van ouder op kind in z'n werk gaat en deelnemers hebben de mogelijkheid om hun eigen familievragen op te stellen en om systemische supervisie voor hun professionele vragen te krijgen. Theorie wordt gecombineerd met opstellingsoefeningen en opstellingen.

Lees meer...

© De kindercoaches. De algemene voorwaarden en informatie over klachtenafhandeling kunt u hier downloaden.